Uw zoekacties: Regesten
xRegesten
Zoeken in Regesten
Regesten
>
Zoektermen
12.571 regesten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Regest2833 Derick Vysch en zijn vrouw Neeske verkoopen aan Wilhem, graaf totten Bergh, een rente van 3 joachimsdaalders 's jaars uit 2œ morgen land in het kerspel Herwen, tusschen den Riindijk en de Talholtsweerd.
In den jaer ons Heren duesent viiffhondert acht inde viifftich up Sonnendach Reminiscere in den heilighen vasten.
Oorspr. (Inv. no. 5457), met de geschonden zegels van den oorkonder en de erfpachters Jan Visch en Henrick Masschop.
Datering:
1558 Maart 6
Zie ook
Organisatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest1556 Hinrick van der Aeulaick en zijn vrouw Geertruyt verkoopen aan Adam, broeder then Bergh, een stuk land met een dijkje erop in het kerspel Herwen buitendijks, genaamd Op ten Nyenlanden.
Gegeven in den jair ons Heren dusent viiffhondert op sinte Agnetenavont der heiliger jonffrouwen.
Oorspr. (Inv. no. 5453), met de geschonden zegels van den oorkonder en de erfpachters Roloff Smeerken en Wilhem van Hoeckelum Derixsz.
Datering:
1500 Januari 20
Zie ook
Organisatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest485 Wyllem, heer totten Bergh, ten Bylant en tot Hedel, geeft aan Derick van de Eynde en diens vrouw Heylwich in erfpacht het Hokellemsche land, groot 10 morgen, in het kerspel van Herwen en van Aerd.
Gegeven in den jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dertich jaer op sunte Johansdach tot mydsomer gheheiten Nativitas beati Johannis baptiste.
Oorspr. (Inv. no. 5451), met het geschonden zegel van den oorkonder.
Datering:
1439 Juni 24
Zie ook
Organisatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest965 Roloff Momme, richter te Diedam, oorkondt, dat Johan Vierhuys en Geertrudt, zijn vrouw, verkoopen aan heer Oeswailt, heer van den Berge en Bilant, 1 malderzaad roggeland bij den steenen molen in Loelreveld in het kerspel Diedam.
In den jare ons Heren dusent vierhondert negen ende tsestich ipso die Elizabeth vidue.
a. Oorspr. (Inv. no. 3445); het zegel van den oorkonder is verloren.
b. Afschriften (Inv. no. 745), bijl. debat E, b. en E, g.
Datering:
1469 November 19
Zie ook
Organisatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS