Privacybeleid

    1. 1. Voor Huis Berh is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van de website van groot belang. De website van Huis Bergh is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

 

    1. 2. Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat Huis Bergh u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door Huis Bergh aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van Huis Bergh meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@huisbergh.nl of door u af te melden via de link in de e-mail nieuwsbrieven. Huis Bergh geeft uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat Huis Bergh derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Huis Bergh dat doet.

 

    1. 3. Huis Bergh verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Indien u een abonnement op een e-mail nieuwsbrief wilt of een e-ticket koopt geeft u Huis Bergh uw navolgende (persoons)gegevens: voornaam, achternaam, e-mail adres, huisadres, land, telefoonnummer. Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar.